Migarchitekti

Příprava zakázky

Může zahrnovat konzultace při uvažování o stavbě, výběr vhodného pozemku pro stavbu, zjištění administrativních omezení (územní plán obce, regulace, ochranná pásma, apod.)

Architektonická studie (STS)

Nejkreativnější fáze přípravy stavby se odehrává při tvorbě studie, kdy se formuje dispozice a vzhled stavby. Ve studii se prověří také rozmístění nábytkem. Součástí studie jsou realistické vizualizace exteriéru a 3D model ve formátu bimx (model stavby si můžete prohlížet na vlastním počítači). Tvorba architektonická studie zahrnuje obvykle 4-8 týdnů.

Dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení (DUR, DSŘ)

Projektová dokumentace, která je nutná k získání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pro menší stavby (typicky RD) je obvyklé spojení do jedné fáze a jedné dokumentace. Pro rozsáhlejší stavby je někdy nutné rozdělení na fáze DUR a DSŘ. Dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení je časově poměrně náročnou fází projektu, 4-6 týdnů.

Dokumentace pro provedení stavby (DPS)

Detailně se rozpracovává předchozí fáze projektu. Součástí DPS jsou veškeré atypické stavební detaily (nesmírně důležitá součást kvalitně provedené stavby), podrobně zpracované části profesní. Dokumentace pro provedení stavby je kvalitním podkladem pro zodpovědný a bezproblémový průběh stavby bez nechtěných více prací. Tuto část projektu je nutné pečlivě koordinovat, proto čas nutný pro DPS zabírá 6-8 týdnů.

Návrh interiéru, bytový architekt (INT)

Návrh interiéru může být zcela samostatným zadáním nebo bývá součástí návrhu novostavby. Interiér není pro realizaci vlastního domu nezbytný, ale promyšlený návrh interiéru je výborným podkladem pro další stupně projektu, který zamezí nekoncepčním a často nezvratným rozhodnutím přímo při stavbě. 

Položkový rozpočet (R)

Zpracování podrobného položkového rozpočtu je důležité pro posouzení skladby a výše cenové nabídky jednotlivých uchazečů o dodávku stavby. Jednotlivé položky dále slouží k ocenění případných víceprací (pokud se rozhodnete během stavby cokoliv přidat nad rámec zpracované dokumentace) nebo méněprací (něco se z projektu vypustí) v průběhu výstavby.

Inženýrská činnost (IČ)

Zahrnuje jednání s dotčenými úřady, orgány státní správy a správci sítí. Výsledkem IČ je předání pravomocného územního a stavebního povolení.

Zajištění stavebního povolení může trvat v případě vstřícného přístupu stavebního úřadu a jednoduchosti řízení 2 měsíce, ale jsou případy, kdy se řízení protahuje na více jak půl roku.

Autorský dozor v průběhu výstavby (AD)

Kontrola provedení stavby a dodržení dokumentace je pro kvalitní výsledek velice důležitá. Stavby, které navrhujeme, jsou originální, převážně s netypickými řešeními a detaily, které některé stavební firmy realizují s jistou nechutí. Aby se průběh stavby pro Vás nestal noční můrou a nepodlehli jste případnému tlaku stavebních firem na „jednodušší řešení“, budeme se o vás starat i v jejím průběhu.

Návrh interiéru, bytový architekt (INT)

Návrh interiéru může být zcela samostatným zadáním nebo bývá součástí návrhu novostavby. Interiér není pro realizaci vlastního domu nezbytný, ale promyšlený návrh interiéru je výborným podkladem pro další stupně projektu, který zamezí nekoncepčním a často nezvratným rozhodnutím přímo při stavbě. 

Položkový rozpočet (R)

Zpracování podrobného položkového rozpočtu je důležité pro posouzení skladby a výše cenové nabídky jednotlivých uchazečů o dodávku stavby. Jednotlivé položky dále slouží k ocenění případných víceprací (pokud se rozhodnete během stavby cokoliv přidat nad rámec zpracované dokumentace) nebo méněprací (něco se z projektu vypustí) v průběhu výstavby.

Inženýrská činnost (IČ)

Zahrnuje jednání s dotčenými úřady, orgány státní správy a správci sítí. Výsledkem IČ je předání pravomocného územního a stavebního povolení.

Zajištění stavebního povolení může trvat v případě vstřícného přístupu stavebního úřadu a jednoduchosti řízení 2 měsíce, ale jsou případy, kdy se řízení protahuje na více jak půl roku.

Autorský dozor v průběhu výstavby (AD)

Kontrola provedení stavby a dodržení dokumentace je pro kvalitní výsledek velice důležitá. Stavby, které navrhujeme, jsou originální, převážně s netypickými řešeními a detaily, které některé stavební firmy realizují s jistou nechutí. Aby se průběh stavby pro Vás nestal noční můrou a nepodlehli jste případnému tlaku stavebních firem na „jednodušší řešení“, budeme se o vás starat i v jejím průběhu.

Příprava zakázky

Může zahrnovat konzultace při uvažování o stavbě, výběr vhodného pozemku pro stavbu, zjištění administrativních omezení (územní plán obce, regulace, ochranná pásma, apod.)

Architektonická studie (STS)

Nejkreativnější fáze přípravy stavby se odehrává při tvorbě studie, kdy se formuje dispozice a vzhled stavby. Ve studii se prověří také rozmístění nábytkem. Součástí studie jsou realistické vizualizace exteriéru a 3D model ve formátu bimx (model stavby si můžete prohlížet na vlastním počítači). Tvorba architektonická studie zahrnuje obvykle 4-8 týdnů.

Dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení (DUR, DSŘ)

Projektová dokumentace, která je nutná k získání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pro menší stavby (typicky RD) je obvyklé spojení do jedné fáze a jedné dokumentace. Pro rozsáhlejší stavby je někdy nutné rozdělení na fáze DUR a DSŘ. Dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení je časově poměrně náročnou fází projektu, 4-6 týdnů.

Dokumentace pro provedení stavby (DPS)

Detailně se rozpracovává předchozí fáze projektu. Součástí DPS jsou veškeré atypické stavební detaily (nesmírně důležitá součást kvalitně provedené stavby), podrobně zpracované části profesní. Dokumentace pro provedení stavby je kvalitním podkladem pro zodpovědný a bezproblémový průběh stavby bez nechtěných více prací. Tuto část projektu je nutné pečlivě koordinovat, proto čas nutný pro DPS zabírá 6-8 týdnů.

Máte další otázky? Kontaktujte mě: